Συνεργασία Tour Operators και Ταξιδιωτικά γραφεία

Author:

Category:

Στη διάρκεια της πολυετούς παρουσίας μας στο χώρο της διαχείρισης μονάδων φιλοξενίας έχουμε δημιουργήσει προσωπικές γνωριμίες και επαφές με Tour Operators και Ταξιδιωτικούς πράκτορες, αλλά και έναν μηχανισμό δικτύωσης με τους σημαντικότερους παράγοντες στις μεγαλύτερες αγορές στις οποίες στοχεύει η Ελλάδα ως τουριστικός προορισμός. 

Το γεγονός αυτό παρέχει τη δυνατότητα διείσδυσης στις αγορές αυτές με τη σύναψη συμβολαίων συνεργασίας με τους μεγαλύτερους παίκτες της αγοράς.

Scroll to Top