Στρατηγική διαχείριση πωλήσεων

Author:

Category:

Αφού ενεργοποιήσουμε τα κατάλληλα εργαλεία για τη μεγιστοποίηση της διαδικτυακής προβολής μελετούμε και αναλύουμε τον ανταγωνισμό και υλοποιούμε τη δυναμική στρατηγική Online πωλήσεων του καταλύματος.

Εφαρμόζοντας ερευνητικές διαδικασίες και αναλύοντας τα δεδομένα προσφοράς και ζήτησης ανά́ αγορά & εθνικότητα για κάθε περίοδο, δημιουργούμε διαφορετικούς τύπους τιμοκαταλόγων με σκοπό να πετύχουμε τη μέγιστη απόδοση

Πραγματοποιούμε καθημερινό Yield & Revenue Management στοχεύοντας σε διαφορετικές αγορές, ανάλογα με τη ζήτηση και δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για την μεγιστοποίηση της μέσης ημερήσιας τιμής (ADR) και του μέγιστου κέρδους.

Scroll to Top