Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Μάρκετινγκ

Author:

Category:

Η υλοποίηση των υπηρεσιών online και offline πωλήσεων προϋποθέτει άριστη συνεργασία με το τμήμα Marketing του καταλύματος. Σε περίπτωση που υπάρχει ανάγκη υποστήριξης στον τομέα αυτό μπορούμε να σας εξυπηρετήσουμε παρέχοντας επιμέρους υπηρεσίες όπως είναι:

  • Στρατηγικός Σχεδιασμός Επιχείρησης (Business & Marketing Plan)
  • Δημιουργία εταιρικής ταυτότητας (Branding)
  • Παραγωγή πρωτογενούς υλικού (Content)
  • Παραγωγή ολοκληρωμένων υλικών (Creative)
  • Διαφήμιση (Advertising)
  • Ενέργειες Ψηφιακής Προώθησης (Digital Marketing)
  • Διαχείριση κοινωνικών δικτύων (Social Media Management)
  • Ενέργειες Προώθησης Πωλήσεων (Sales Promotion)
  • Δημόσιες Σχέσεις (Public Relations)
Scroll to Top