Στη REVPROFIT έχουμε ως κύριο σκοπό και αποστολή την παροχή ολοκληρωμένων, εξατομικευμένων υπηρεσιών Marketing και Πωλήσεων (Online & Offline), προς επιχειρήσεις στον κλάδο της Φιλοξενίας, ξενοδοχεία, βίλες και λοιπά καταλύματα.


Επιδίωξη μας είναι να οργανώσουμε και να εφαρμόσουμε μια αποτελεσματική και δυναμική στρατηγική απόδοσης εσόδων προκειμένου να αυξήσουμε τα κέρδη ενός καταλύματος.

Το επιτυγχάνουμε έχοντας ως βάση την επιστημονική κατάρτιση και την πολυετή επαγγελματική εμπειρία των στελεχών μας.  Για την λήψη αποφάσεων και τον αποτελεσματικό στρατηγικό σχεδιασμό πωλήσεων αξιοποιούμε πλήρως τα σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία.

 

Η παροχή των υπηρεσιών μας βασίζεται στις αδιαπραγμάτευτες αξίες μας που είναι η πελατοκεντρική φιλοσοφία, ο σεβασμός και η εμπιστοσύνη, η εχεμύθεια και η διαφάνεια στις συμφωνίες και συναλλαγές και περιλαμβάνει αδιάκοπη 24ωρη εξυπηρέτηση.

Οι Υπηρεσίες μας

Set up
Καταλύματος

Αναλαμβάνουμε να τοποθετήσουμε το κατάλυμα σας στην αγορά του διαδικτύου επιλέγοντας τις κατάλληλες πλατφόρμες διαδικτυακών κρατήσεων (OTAs), μεταπωλητών (Wholesalers) και συστήματα διαχείρισης κρατήσεων (GDS), ανάλογα με τη γεωγραφική θέση και το κοινό στο οποίο απευθύνεται το κατάλυμα. 

Επιπρόσθετα φροντίζουμε από την αρχή να εμφανίζεται στις πρώτες θέσεις, αξιοποιώντας στο έπακρο τις διαθέσιμες τεχνολογικές δυνατότητες που παρέχει η κάθε πλατφόρμα. Ενδεικτικά οι πλατφόρμες στις οποίες τοποθετούμε κάθε κατάλυμα είναι οι Booking.com, Expedia, Trip.com, Agoda και άλλες.

Array
Array

Set up
Καταλύματος

Αναλαμβάνουμε να τοποθετήσουμε το κατάλυμα σας στην αγορά του διαδικτύου επιλέγοντας τις κατάλληλες πλατφόρμες διαδικτυακών κρατήσεων (OTAs), μεταπωλητών (Wholesalers) και συστήματα διαχείρισης κρατήσεων (GDS), ανάλογα με τη γεωγραφική θέση και το κοινό στο οποίο απευθύνεται το κατάλυμα. 

Επιπρόσθετα φροντίζουμε από την αρχή να εμφανίζεται στις πρώτες θέσεις, αξιοποιώντας στο έπακρο τις διαθέσιμες τεχνολογικές δυνατότητες που παρέχει η κάθε πλατφόρμα. Ενδεικτικά οι πλατφόρμες στις οποίες τοποθετούμε κάθε κατάλυμα είναι οι Booking.com, Expedia, Trip.com, Agoda και άλλες.

Στρατηγική
διαχείριση πωλήσεων

Αφού ενεργοποιήσουμε τα κατάλληλα εργαλεία για τη μεγιστοποίηση της διαδικτυακής προβολής μελετούμε και αναλύουμε τον ανταγωνισμό και υλοποιούμε τη δυναμική στρατηγική Online πωλήσεων του καταλύματος.

Εφαρμόζοντας ερευνητικές διαδικασίες και αναλύοντας τα δεδομένα προσφοράς και ζήτησης ανά́ αγορά & εθνικότητα για κάθε περίοδο, δημιουργούμε διαφορετικούς τύπους τιμοκαταλόγων με σκοπό να πετύχουμε τη μέγιστη απόδοση.

Πραγματοποιούμε καθημερινό Yield & Revenue Management στοχεύοντας σε διαφορετικές αγορές, ανάλογα με τη ζήτηση και δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για την μεγιστοποίηση της μέσης ημερήσιας τιμής (ADR) και του μέγιστου κέρδους.

Array

Στρατηγική
διαχείριση πωλήσεων

Αφού ενεργοποιήσουμε τα κατάλληλα εργαλεία για τη μεγιστοποίηση της διαδικτυακής προβολής μελετούμε και αναλύουμε τον ανταγωνισμό και υλοποιούμε τη δυναμική στρατηγική Online πωλήσεων του καταλύματος.

Εφαρμόζοντας ερευνητικές διαδικασίες και αναλύοντας τα δεδομένα προσφοράς και ζήτησης ανά́ αγορά & εθνικότητα για κάθε περίοδο, δημιουργούμε διαφορετικούς τύπους τιμοκαταλόγων με σκοπό να πετύχουμε τη μέγιστη απόδοση.

Πραγματοποιούμε καθημερινό Yield & Revenue Management στοχεύοντας σε διαφορετικές αγορές, ανάλογα με τη ζήτηση και δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για την μεγιστοποίηση της μέσης ημερήσιας τιμής (ADR) και του μέγιστου κέρδους.

Μεγιστοποίηση
Direct Κρατήσεων

Ακολουθούμε συγκεκριμένες μεθόδους ώστε να αυξήσουμε τις απευθείας κρατήσεις και να μειώσουμε την παροχή προμήθειας στα διαχειριστικά διαδικτυακά κανάλια όπως: 

Ενσωμάτωση Μηχανής Άμεσης Κράτησης στον ιστότοπο του εκάστοτε καταλύματος,

Σύνδεση με Channel manager

Στρατηγική προσφορών

Σύνδεση με διαφορετικά κανάλια Metasearch και Bidding Marketing 

Υλοποίηση Προωθητικών Ενεργειών Digital Marketing

Μεγιστοποίηση
Direct Κρατήσεων

Ακολουθούμε συγκεκριμένες μεθόδους ώστε να αυξήσουμε τις απευθείας κρατήσεις και να μειώσουμε την παροχή προμήθειας στα διαχειριστικά διαδικτυακά κανάλια όπως: 

Ενσωμάτωση Μηχανής Άμεσης Κράτησης στον ιστότοπο του εκάστοτε καταλύματος

Σύνδεση με Channel manager

Στρατηγική προσφορών

Σύνδεση με διαφορετικά κανάλια Metasearch και Bidding Marketing 

Υλοποίηση Προωθητικών Ενεργειών Digital Marketing

Συνεργασία με Tour Operators και Ταξιδιωτικά Γραφεία

Στη διάρκεια της πολυετούς παρουσίας μας στο χώρο της διαχείρισης μονάδων φιλοξενίας έχουμε δημιουργήσει προσωπικές γνωριμίες και επαφές με Tour Operators και Ταξιδιωτικούς πράκτορες, αλλά και έναν μηχανισμό δικτύωσης με τους σημαντικότερους παράγοντες στις μεγαλύτερες αγορές στις οποίες στοχεύει η Ελλάδα ως τουριστικός προορισμός. 

Το γεγονός αυτό παρέχει τη δυνατότητα διείσδυσης στις αγορές αυτές με τη σύναψη συμβολαίων συνεργασίας με τους μεγαλύτερους παίκτες της αγοράς.

Συνεργασία με Tour Operators και Ταξιδιωτικά Γραφεία

Στη διάρκεια της πολυετούς παρουσίας μας στο χώρο της διαχείρισης μονάδων φιλοξενίας έχουμε δημιουργήσει προσωπικές γνωριμίες και επαφές με Tour Operators και Ταξιδιωτικούς πράκτορες, αλλά και έναν μηχανισμό δικτύωσης με τους σημαντικότερους παράγοντες στις μεγαλύτερες αγορές στις οποίες στοχεύει η Ελλάδα ως τουριστικός προορισμός. 

Το γεγονός αυτό παρέχει τη δυνατότητα διείσδυσης στις αγορές αυτές με τη σύναψη συμβολαίων συνεργασίας με τους μεγαλύτερους παίκτες της αγοράς.

Ολοκληρωμένες
Υπηρεσίες Μάρκετινγκ

Η υλοποίηση των υπηρεσιών online και offline πωλήσεων προϋποθέτει άριστη συνεργασία με το τμήμα Marketing του καταλύματος. Σε περίπτωση που υπάρχει ανάγκη υποστήριξης στον τομέα αυτό μπορούμε να σας εξυπηρετήσουμε παρέχοντας επιμέρους υπηρεσίες όπως είναι:

Στρατηγικός Σχεδιασμός Επιχείρησης (Business & Marketing Plan)

Δημιουργία εταιρικής ταυτότητας (Branding)

Παραγωγή πρωτογενούς υλικού (Content)

Παραγωγή ολοκληρωμένων υλικών (Creative)

Διαφήμιση (Advertising)

Ενέργειες Ψηφιακής Προώθησης (Digital Marketing)

Διαχείριση κοινωνικών δικτύων (Social Media Management)

Ενέργειες Προώθησης Πωλήσεων (Sales Promotion)

Δημόσιες Σχέσεις (Public Relations)

Ολοκληρωμένες
Υπηρεσίες Μάρκετινγκ

Η υλοποίηση των υπηρεσιών online και offline πωλήσεων προϋποθέτει άριστη συνεργασία με το τμήμα Marketing του καταλύματος. Σε περίπτωση που υπάρχει ανάγκη υποστήριξης στον τομέα αυτό μπορούμε να σας εξυπηρετήσουμε παρέχοντας επιμέρους υπηρεσίες όπως είναι:

Στρατηγικός Σχεδιασμός Επιχείρησης (Business & Marketing Plan)

Δημιουργία εταιρικής ταυτότητας (Branding)

Παραγωγή πρωτογενούς υλικού (Content)

Παραγωγή ολοκληρωμένων υλικών (Creative)

Διαφήμιση (Advertising)

Ενέργειες Ψηφιακής Προώθησης (Digital Marketing)

Διαχείριση κοινωνικών δικτύων (Social Media Management)

Ενέργειες Προώθησης Πωλήσεων (Sales Promotion)

Δημόσιες Σχέσεις (Public Relations)

Μας Εμπιστεύτηκαν

Τα στελέχη που αποτελούμε τον κορμό της REVPROFIT

Οι στρατηγικοί
συνεργάτες μας

Scroll to Top